Nỗi buồn gây nghiện

Nỗi buồn, ở một khía cạnh nào đó, khiến kẻ khác phải say mê.

Như men nồng, nó đánh lừa rồi làm mất đi cảm giác, khiến bạn lì lợm hơn, mạnh mẽ hơn.

Như chất kích thích, nó khiến tâm hồn bạn bình lặng hết mức, nhưng cũng có thể nổi sóng điên cuồng.

Mà đã say mê, thì dễ nghiện. Đã nghiện lại khó cai. Khó cai thì sẽ cứ muốn hoài.

Để rồi có những khi bạn tái phát cơn nghiện buồn, muốn buồn. Rồi bạn lại tìm đến những bản nhạc, đến những con chữ để tìm cho mình một thứ cảm giác buồn quen thuộc. Thế rồi bất giác ngồi đắm mình trong thế giới riêng, co ro gậm nhấm nỗi buồn  —  những nỗi buồn đã quá đỗi cũ kĩ.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections