Hối lộ quan toà

Quan tòa như là cán cân công lý để xủa lý đúng người đúng tội, trả lại công bằng cho những người bị oan, và chừng phạt những kẻ phạm tội. Cùng đọc truyện doremon chế dưới đây xem quan tòa Doremon xử lý công bằng như thế nào nhé.

Doremon làm quan tòa chủ chốt trong xét xử một vụ án. Trước khi vào phiên tòa, quan tòa Doremon thông báo một tin làm cả bên nguyên cáo và bị cáo đều bất ngờ. Doremon cho biết luật sư bên nguyên đơn đưa cho mình 10.000 đôla còn luật sư bên bị cáo 15.000 đôla để lại vụ án theo cách của mỗi bên. Vì vậy, để đảm bảo tính công bằng trong việc xét xử Doremon sẽ trả lại 5.000 đôla cho bên bị cáo.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download