Soo Young ~ Mỗi người mỗi sắc "Người bạn thích là Sooyoung nào?"

'SNSD' Sooyoung, 'Red Velvet' Joy, 'After School' Lizzy, 'Melody Day' Cha Hee. Hỏi về điểm chung của họ ư? Dĩ nhiên là tên rồi.

'SNSD' SooyoungJoy, Lizzy, Cha HeeSoo YoungTrong đó ai là người mà bạn thích nhất nào?

☞ ‘SNSD’ Sooyoung

☞ 'Red Velvet' Joy (Park Sooyoung)

☞ 'After School' Lizzy (Park Sooyoung)

☞ 'Melody Day' Cha Hee (Park Sooyoung)

Always keep the faith & Hope to the end!!!
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections