Cầy giông tây nguyên

Đặc điểm nhận dạng:

Về hình thái, Cầy giông Tây Nguyên rất giống Cầy giông thường (Viverra zibetha). Những đặc điểm khác biệt là Bộ lông có mầu hung sáng ở phần lưng và vùng vai. Trên lưng có nhiều đốm xám đen hình bán nguyệt, lõm về phía sau nổi rõ trên nền lông. Phía sau bả vai kể từ sườn có dải mầu nâu sáng đi ngược lên phía lưng, sau đó đột ngột quay về phía sau chạy song song với bờm sống lưng và kết thúc ở gốc đuôi; thấp hơn còn có một dải tương tự nhưng ít nổi rõ. Ngực và bụng màu sáng. Các chân mầu xám nâu. Dài đuôi quá nửa dài thân. Đuôi có 6 hoặc 7 vòng đen, trắng. Chân trước có nếp da phủ lên ngón thứ 3 và thứ 4.

Sinh học - Sinh thái:

Thức ăn gồm chuột, sóc, chim nhỏ, ếch nhái, lưỡng cư ... Chưa nhiều tư liệu về vùng sống và hoạt động. Những vật mẫu thu được đều ở vùng bìa rừng và trong rừng. Chưa có tư liệu về sinh sản.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections