"Thiên tài quảng cáo Lee Tae Bak" ra mắt với khán giả với rating khiêm nhường

phim vừa chiếu hôm qua nhưng rating chỉ có 4.3% mặc dù có sự góp mặt của dv nổi tiếng Han Chae Young và Jo Hyun Jae. Nếu 2 người này mà vào vai chính có khi rating còn hay hơn XP

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download