Hù lưng nâu

Mô tả:

Chim trưởng thành nhìn chung trông giống phân loài hù lào (Strix leptogrammica laotiana), nhưng không có vằn ở phần trên lưng. Đĩa mặt màu nâu và hơi có vạch đen.

Sinh học: Chưa có số liệu.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections