RẮN ĐẺN ĐUÔI GAI

Mô tả:

Thân hình trụ tròn không dẹp bên. Vảy trên thân xếp tì nên nhau, vảy bụng lớn có chiều ngang bằng 1/3 - 1/2 chiều rộng cơ thể. Có một vảy trước mắt, 2 vảy sau mắt, 2 vảy Thái dương, 6 vảy mép trên, 6 vảy mép dưới, 17 hàng vảy, bụng 139 - 142 hàng vảy bụng, 23 - 32 hàng vảy dưới đuôi. Đầu màu đen, lưng màu vàng lục, có 44 - 45 vạch ngang tạo bởi những vảy màu vàng có cạnh đen. Chính giữa lưng có một đường dọc màu xám đen. Chiều dài cơ thể không quá 500mm.

Sinh học:

Thức ăn thường là trứng các loại.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections