Ốc sứ veru

Mô tả:

Vỏ có góc cạnh, dài 31 mm, màu trắng, ẩn hồng. Giữa lưng mang một gờ cao, có nhiều đường nhỏ mịn, chạy thẳng góc với gờ này và kéo dài từ đầu đến đỉnh vỏ. Hai đỉnh vỏ có hai mút tròn màu trắng, nằm lọt trong mương tròn. Hai đỉnh vỏ màu hồng lúc ốc còn sống. Mặt bụng tương đối phẳng, chỉ có răng bờ bụng nhỏ, khoảng 20 chiếc, thưa và thô (mô tả theo mẫu vật).

Sinh học:

Chưa rõ.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections