Tục đoạn

Đặc điểm nhận dạng:

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 0,9 - 1,5 m. Có rễ củ nạc. Thân mọc thẳng, có các đường gờ hoặc rãnh dọc, phân nhánh ở phần ngọn, có lông cứng như gai nhỏ. Lá mọc đối, có lông cả 2 mặt; lá ở gốc có cuống, xẻ 3 - 7 thuỳ lông chim lệch, 5 - 15 x 2,5 - 4 cm; lá ở ngọn không cuống, phiến lá hẹp, thường có tai, đầu nhọn; mép của cả 2 loại lá trên đều khía răng cưa. Cụm hoa đầu, hình cầu; mọc ở đầu cành, đường kính 1,5 - 2 cm; cuống dài 20 - 35 cm, có lông. Lá bắc chung hẹp, 1 - 3 cm; lá bắc con hình vảy nhọn. Hoa nhỏ, hình ống, màu trắng. Đài 4 răng; miệng ống hoa chia thành 4 thuỳ tròn. Nhị 4, rời nhau, thò. Bầu nhỏ, dài 1 mm; vòi nhuỵ cao bằng nhị. Quả bế có 4 cạnh, màu xám trắng, dài 3 - 4 mm.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections