Mu rê bắc

Mô tả:

Cỏ sống lâu năm, có thân bò, tận cùng bằng phần đứng thẳng mang lá cao 0,2 - 0,4 m, phủ đầy lông ngắn, màu nâu trên thân, lá kèm, cuống lá và gân ở mặt dưới lá. Lá có phiến hình bầu dục thuôn, thót nhọn hay tù ở hai đầu, có 5 - 6 đôi gân bậc hai và có cuống dài 6 - 10mm. Cụm hoa mọc ở nách lá là xim hình đầu, dài 8 - 12mm, có cuống rất ngắn hay không cuống. sống đài dài 1mm, hình nón ngược, ở đầu có 5 thùy hình tam giác hẹp, dài 2,5mm, mép có răng. sống tràng ngắn, nhẵn, ở đầu có 5 thùy ngắn, hình tam giác, phủ đầy lông dài, màu trăng trắng ở mặt ngoài, 2 ô, mỗi ô có nhiều noãn. Quả khô gần hình cầu, đường kính khoảng 1mm, tận cùng bởi một đài đồng trưởng, khi chín tự mở bởi một nắp tròn ở đầu. Hạt nhiều, rất nhỏ, có góc cạnh.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections