Hoa cánh dài

Đặc điểm nhận dạng:

Cây bụi, nhánh trườn. Cành hình trụ, có lông nhỏ, sau nhẵn. Lá mọc đối, nguyên, phiến hình trứng-mác, cỡ 3-9 x 1,2-1,6 cm, gốc tròn, đầu thót nhọn dài, mỏng, nhẵn, trừ gân giữa ở mặt dưới có lông nhỏ; gân bên 5-6 đôi; cuống dài 5-7 mm. Cụm hoa xim ở nách lá, gồm 3-5 hoa, cuống ngắn; lá bắc dài 1-1,2 cm, hình mác hẹp; lá bắc nhỏ dài 0,4-0,5 cm. Lá đài 5, hình dải, dài 0,5 cm, hợp ở nửa dưới. Cánh hoa dài 4,5-5 cm, có ống hình trụ hẹp, dài 2 cm, hơi phình ở phần trên và chia 2 môi hẹp, dài 1,8 cm; môi dưới xẻ 3 thuỳ, chỉ sâu 0,5 cm; môi trên nguyên và tròn ở đầu. Nhị 2 đính ở họng tràng và thò dài ra ngoài; bao phấn hình dải, đính cao không bằng nhau. Bầu nhẵn, 2 ô, mỗi ô 2 noãn; vòi nhẵn; núm xẻ đôi. Quả chưa biết.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections