Sơn đậu căn

Mô tả:

Cây bụi nhỏ, cao 1 - 2 m, phân cành, có lông, lá kép lông chim lẻ, dài 10 - 20cm, mỗi bên có 8 - 11 lá chét, cuống ngắn 1 - 1,5mm, có lông. Phiến lá chét hình trứng hoặc hình trứng tròn dài, nhọn đầu, dài 1,5 - 2,5cm, rộng 1 - 1,2cm. Lá chét cối cùng tương đối lớn. Mặt trên có lông thưa, mặt dưới phủ nhiều lông màu nâu xám. Cụm hoa hình bông giả ở ngọn và đầu cành, dài tới 15cm. Đài hình chuông, ít lông. Cánh hoa màu vàng trắng. Bầu có lông, quả đậu, dài 2 - 5cm, chứa 3 - 5 hạt.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections