Giổi thơm

Đặc điểm nhận dạng:

Cây gỗ lớn, cao 20 - 25 m, đường kính 90 - 100 cm. Cành non, cuống lá và mặt dưới lá phủ lông màu gỉ sắt. Lá đơn, mọc cách, hình bầu dục dài, cỡ 8 - 15(17) x 3,5 - 6(7) cm, chóp lá tù, gốc lá hình nêm; gân bên khá rõ; cuống lá dài 1,5 - 2,5 cm, mang vết lá kèm kéo dài đến giữa cuống. Hoa lưỡng tính, rất thơm, màu đỏ tím, mọc đơn độc ở nách lá, ở trên cuống ngắn. Mảnh bao hoa 9, xếp thành 3 vòng, những chiếc của vòng ngoài to nhất, dài 17 - 20 mm. Nhị nhiều. Lá noãn 9 - 12. Quả gồm các đại dính nhau thành khối to, hình bầu dục rủ xuống, dài 10 - 18 cm (nặng tới 0,5 - 0,7 kg); mỗi đại chứa 3 - 11 hạt. Hạt hình trứng có 3 góc hay hình bầu dục dạng trứng, dài 14 - 16 mm, màu đỏ với cuống tồn tại.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download