Cầu điệp evrard

Mô tả:

Lan sống phụ sinh, thân rễ có đường kính 3 - 4mm, sớm tụ tách khỏi các vảy lá, từ đó mọc lên rải rác các chồi phình thành hành giả hình trứng dài, dài 1,5 - 2,2cm, đường kính 0,7cm, mang một lá duy nhất ở đầu. Lá có phiến hình bầu dục thuôn, dài 5 - 8cm, rộng 1,2 - 2,7cm, thót nhọn ở đầu, thót dần thành cuống dài 2 - 4mm, trên mặt đất có nhiều chấm nâu ất nhỏ.

Cụm hoa mọc trực tiếp từ thân rễ, có cuống chung dài 2cm. Lá bắc dài 4mm, hình mác nhọn đầu. Hoa nhỏ, có màu vàng tươi. Lá đài hình tam giác dài, dài 4mm, có 3 gân dọc. Cánh môi hình lưỡi, dài 1mm, hơi cong hình cung. Trụ dài 1mm. Bầu dài 3 - 4mm.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections