Cầu điệp tixier

Đặc điểm nhận dạng:

Lan phụ sinh trên cây gỗ, mọc thành chuỗi; có thân rễ đường kính 3 - 4 mm, từ đó mọc lên các chồi phình thành bọng hình trứng thuôn, dài 11 - 12 mm, đường kính khoảng 10 mm, mang 1 lá duy nhất ở đỉnh. Lá hình bầu dục thuôn, dài 50 - 60 mm, rộng 7 - 8 mm, đỉnh chia 2 thuỳ lệch, gốc thót dần thành cuống dài 4 - 5 mm, trên mặt có nhiều chấm màu nâu. Cụm hoa mọc lên từ gốc bọng, cuống cụm dài 45 - 50 mm. Lá bắc dài gần 2 mm. Hoa 3 - 4 chiếc, nhỏ, màu vàng tươi; cuống và bầu dài 14 - 17 mm. Lá đài hình tam giác, dài 5 - 6 mm, có 3 gân dọc. Cánh hoa hình bầu dục, dài khoảng 2,6 mm, rộng 1,4 mm, có 3 gân dọc. Môi hình lưỡi, dài 3,3 mm, hơi cong. Cột có răng hình tam giác.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections