Ni lan len

Đặc điểm nhận dạng:

Lan phụ sinh trên cây gỗ; thân rễ phủ các vẩy bẹ; cách vài đốt trên thân rễ là các bọng dài 5 - 6 cm, đỉnh gồm 2 - 3 đốt ngắn có 2 - 3 lá hình mác; lá cỡ 20 x 2 cm. Tận cùng thân rễ mang 1 - 2 cụm hoa. Cụm hoa dài 10 - 13 cm, phủ đầy lông dày trắng mang 10 - 12 hoa có cán rất ngắn. Lá bắc nhẵn, cỡ 16 x 7 - 8 mm. Lá đài giữa hình trứng hẹp, dài 6 - 7 mm; lá đài bên dài hơn một chút, hình tam giác đáy rộng; mặt ngoài các lá đài phủ lông len dài; cánh hoa nhẵn, dài bằng lá đài, hẹp, hình liềm, 3 gân, đỉnh tù. Môi hình tam giác, tròn đỉnh, dài bằng cánh hoa, đôi khi cong ngược, khi trải phẳng có kích thước như chiều rộng, khoảng 10 - 12 mm, rộng ra ở đỉnh, mép lượn sóng uốn cong, mặt trong phủ đầy nhú mịn, có 3 đường sống thấp chạy từ gốc với đường giữa chạy tới đỉnh. Cột cao 4,5 mm, phần chân dài hơn.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections