Tranh vui: Khác biệt chóng mặt giữa "chồng ngoài xã hội" và "chồng khi ở nhà"

Chuyện tưởng đùa nhưng đó là sự thật. Không ít bà vợ than vãn chồng ngoài xã hội khác một trời, một vực với ông chồng ở nhà. Và bằng chứng là...

Chồng ngoài xã hội bảnh bao, tinh tươm trong khi chồng ở nhà thì luộm thuộm, bê tha.

Chồng ngoài xã hội ga lăng là thế mà sao ở nhà lại vô tâm thế này?

Chồng ngoài xã hội chăm chỉ có tiếng mà ở nhà thì lười biếng thôi rồi.

Chồng ngoài xã hội khiến chị em lác mắt về độ khéo tay, còn anh chồng ở nhà thì vụng về một cục.

Chồng ngoài xã hội luôn biết nói năng ngọt ngào, trong khi chồng ở nhà thì cục cằn, ăn nói trống không phát ghét.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections