Thiên nhiên tràn đầy tinh tế

Ta không thể thay đổi được hạt giống cây trồng, nhưng vẫn có thể uốn nắn, tỉa tót, chăm sóc, làm hàng rào kĩ lưỡng cho cây, đặc biệt từ khi cây còn nhỏ để sau này khi lớn lên, nó tỏa bóng, cho trái hữu ích cho đời. Cũng như thế, ta không thể thay đổi được khi mình sinh ra, nhưng vẫn có thể thay đổi được những gì ta sẽ học, ta sẽ làm, ta sẽ lựa chọn, đặc biệt ngay từ khi còn trẻ.

Với niềm tin đó, do vậy nếu các bạn trẻ được trang bị kĩ lưỡng và chu đáo những kĩ năng và kinh nghiệm học để giảm thiểu thời gian học, học hiệu quả hơn, có định hướng phát triển tốt và là một người trẻ phát triển toàn diện, chắc chắn đó sẽ là những mầm cây tuyệt vời cho tương lai sau này.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections