Ảnh thời trung học của loạt Mỹ Nam K-Pop

Ju Wong

"Vua bánh mì" là để ghi lại 58,1% cổ phần của khán giả, tiếp theo là 36,3% "Quý tử nhà nông (Ojakkyo)" đã xuất hiện, đó là "Kakushitaru" đã ghi nhận một kết rating cao 22,9% anh được được gọi là "hoàng tử rating"

Kim Young-kwang

Park Seo Joon

Seo Ganjun

Hoàng tử Jang Geun Suk

Jung Il-woo

Để xuất hiện trong bộ phim sitcom gọi là "từ bỏ High Kick" và smash hit

Drama được chơi với TVXQ Yunho "Watchman nhật ký" thậm chí quen thuộc

Yoo Seung Ho

Diễn viên nhí tài năng đại diện cho bất kỳ nhân vật cũng chơi hoàn hảo Hàn Quốc

Vì nó giống với Kaogaso-Jisobu đã được gọi là "Little So Ji-sub".

Drama "Bốn vị thần", "King and I", chẳng hạn như "nghiên cứu về Thiên Chúa" Xuất hiện

Kang Dong Won

So Ji Sub

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections