Những Ngọn Đèn Dầu Trong Đêm

Những Ngọn Đèn Dầu Trong Đêm Những Ngọn Đèn Dầu Trong Đêm là những hồi ức thấm đẫm tình người, những hồi ức, trải nghiệm rất đời, rất trung thực của một cô bé xuất thân từ một gia đình lao động nghèo ở Bình Dương với những nét khắc .

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections