hot girl một con MiDu 10

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt !

Nhưng người ta lại tự đặt nó ra xa.

~Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa !

Nhưng người ta lại biến nó thành xa xỉ.

~Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ !

Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ ..

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download