VƯỜN SEN ĐUA SẮC CÙNG THÔN NỮ

• Hoa Sen: Lòng độ lượng và từ bi bác ái

• Hoa Sen Hồng: Hân hoan, tươi vui

• Hoa Sen Trắng: Cung kính, tôn nghiêm, sự trong trắng không chút tà tâm

• Hoa Sen Cạn: Lòng yêu nước

• Hoa Sim: Bằng chính của t́nh yêu

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections