Rượu chim mòng biển

Nếu người Việt Nam có món mắm được làm tôm cá ủ cho tan thì ở vùng Bắc Cực lạnh giá cũng có một loại rượu được làm từ xác chim mòng biển ngâm với rượu. Loại rượu này do người Inuit sáng tạo ra để thưởng thức chống lại cái lạnh buốt thấu xương của vùng cực Bắc địa cầu này.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections