Chôm chôm

Chôm chôm vỏ gai góc nhưng ruột lại ngọt ngào. Chôm chôm nhãn loại nhỏ dễ ăn và ngon ngọt hơn loại lớn.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections