Chùm ảnh hài hước: Đại học có gì?

“Đại học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công!”, vậy những người đã - đang và sẽ học đại học đã trải nghiệm được những gì trên con đường ấy rồi?

Bạn sẽ "ố á" vì những kiểu sinh viên lần đầu tiên gặp trong đời...

Đó là những kiểu sinh viên mà lớp nào cũng có!

Những ngày đầu tháng, sinh viên đại học giống như các cậu ấm cô chiêu, mua sắm đủ thứ.

Mỳ tôm và sinh viên là đôi bạn cực thân!

Đại học không chỉ nơi dạy cho ta kiến thức, mà còn là...

... còn là kỹ năng tán gái của các anh hùng bàn phím.

Đại học - đồ án - ôn thi là những thứ có cùng huyết thống.

Bạn có dám quay lại không???

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections