Hồ bong bóng

Hồ nhân tạo Abraham ở tỉnh Alberta của Canada nổi tiếng với những bong bóng trắng xanh lấp đầy trên bề mặt. Bong bóng là kết quả của khí methane do thực vật và động vật trong khu vực thải ra.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections