Mây bão khổng lồ

Chớp Catatumbo ở Venezuela có nguồn gốc từ những đám mây bão khổng lồ ở độ cao hơn 5 km. Nó thường diễn ra trong 140 tới 160 đêm/năm, 10 giờ/ngày và 280 lần/giờ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chớp Catatumbo được ghi trong danh sách kỷ lục Guinness vì nó xuất hiện tới 300 đêm/năm.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections