Sandara Park, Yoo Jae Suk và Yoo Hee Yeol sẽ làm MC cho show mới 'Sugar Man'

2NE1 sẽ sớm quay lại với vai trò MC của mình trong show thực tế mới của đài JTBC 'Sugar Man'!

YG và StarNews2NE1 Sandara Park

MC Quốc dân Yoo Jae Suk'Running Man' hay 'Happy Together',...

Yoo Hee Yeol'Yoo Hee Yeol’s Sketchbook‘ và ‘Kpopstar’

YG Entertainment2NE1Sandara Park

YGMC cho JTBC “Sugar Man”.

Chương trình sẽ lên sóng vào tháng 10 này!

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections