10 nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong văn học thế giới

Lago (Othello – Shakespeare):

2. Voldemort (Loạt truyện Harry Potter – J. K. Rowling):

3. Aaron the Moor (Titus Andronicus – William Shakespeare):

4. Simon Legree (Túp lều bác Tom – Harriet Beecher Stowe):

5. Phù thủy trắng (Sư tử, Phù thủy và Cái tủ áo – C. S. Lewis):

6. Sauron (Chúa tể những chiếc nhẫn – J. R. Tolkien):

7. Mrs. Coulter (Loạt truyện Vật chất tối của Chúa – Phili Pullman):

8. Bá tước Dracula (Bá tước Dracula – Bram Stoker):

9. Satan (Thiên đường đã mất – John Milton):

10. Giáo sư Moriarty (Sherlock Holmes – Conan Doyle):

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections