Fun pic: 'Gậy ông đập lưng ông'

kiểm tra đó mấy đứa!

nó thì nhe răng cười!!!!

ơ! thầy kêu kiểm tra kìa!!!

quả báo: gậy ông đập lưng ông

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections