Girl's Day vs F(x) vs Red Velvet “Nhóm nữ mà ai cũng có thể thành visual”

Girl's Day, Red Velvet, F(x) điểm chung là gì? Đó chính là không thành viên nào trở thành điểm đen về ngoại hình, ai cũng có thể trở thành visual của nhóm. Tuy nói rằng tất cả các thành viên trong một nhóm nhạc đều có thể trở thành visual là một việc rất hy hữu nhưng ba nhóm này lại có thể có ta thấy điều đó hoàn toàn có thể. Hãy cùng kiểm chứng qua những bức ảnh dưới đây!


☞ Girl's Day

☞ Red Velvet

☞ F(x)

Always keep the faith & Hope to the end!!!
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download