Yoo Seung Ho chính thức nhập ngũ

Yoo Seung Ho chính thức nhập ngũ vào ngày 5 tháng 3. Yoo Seung Ho tiết lộ, "Trong hơn 10 năm làm diễn viên tôi đã có rất nhiều áp lực và thậm chí còn nghĩ muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy. Tôi muốn có một kinh nghiệm mới. Đây sẽ là một trải nghiệm mà những người xung quanh tôi đều phải đi qua vì vậy tôi cũng rất muốn trải qua kinh nghiệm này. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm một chiến sĩ tốt trong 2 năm và gặp lại các bạn sau khi xuất ngũ. Đừng quên tôi nhé!" Hic, Yoo Seung Ho đi mạnh giỏi. 2 năm sẽ qua nhanh lắm :((

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections