Girls' Generation

Girls' Generation là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi công ty giải trí S.M. Entertainment vào năm 2007 gồm 9 thành viên Taeyeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona và Seohyun

Các album: Lion Heart, Oh!, I Got a Boy, The Boys

Tất nhiên là mỗi cách thần tượng có một cái hay , cái dở riêng, ở đây không phán xét cái nào hay hơn. Tất cả những gì tôi nói ở trên là những quan sát của một người tự nhận là người của hai thế hệ ( tức là cuối 8x và đầu 9x ), tức là tôi.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download