Sau khi chúng tôi chia sẽ bài viết thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp, thì hôm nay sẽ có bài mới để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản không phải dễ, bạn phải tiến hành hàng loạt những thủ tục để công ty có thể sớm tiến hành hoạt động. Tham khảo bài viết dưới đây để biết rõ điều đó.


* Các lĩnh vực công ty bất động sản có thể hoạt động:

- Môi giới bất động sản.

- Định giá bất động sản.

- Hoạt động sàn giao dịch bất động sản.

- Tư vấn bất động sản.

- Quảng cáo và quản lý bất động sản.

- Đấu giá bất động sản.

* Những điều kiện để thành lập công ty bất động sản:

- Những tổ chức, cá nhân khi kinh doanh về các hoạt động bất động sản đối với cá nhânphải có 6 tỷ đồng tại ngân hàng, và ký quỹ không dưới 20 tỷ và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật đề ra,

- Đăng ký kinh doanh các dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất mộtngười có chứng chỉ về môi giới bất động sản.

- Những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

- Trong trường hợp công ty bạn kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất haingười có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

* Hồ sơ thành lập công ty bất động sản:

- Bản đề nghị cấp Giấy chứng đăng ký kinh doanh.

- Dự thảo điều lệ Công ty.

- Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHHcó hai thành viên trở lên.

- Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặcthành viên sáng lập Công ty TNHH.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản.

- Xác nhận tài khoản phong tỏa của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc chinh sásh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với khoản vốn Pháp định Quy định cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH, hoặc Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc cử người ký quỹ vốn pháp định vào Ngân hàng.

Nếu có khó khăn trong việc thành lập công ty bất động sản hãy liên lạc với Nam Việt Luật chúng tôi để được tư vấn và thực hiện những thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.


Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download