Hạnh phúc và ai ?

Hạnh phúc là khi

Ai cũng bảo là vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng, tâm hồn mới là quý giá.

Thấy xấu quá đã chạy mất dép rồi để ý gì tới tâm hồn nữa.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections