Một số bức ảnh đẹp làm ví dụ

Các bạn đã biết những card trước là một loạt các mv hướng dẫn, bây giờ là một số bức ảnh đẹp do mình chọn ra để các bạn tham khảo

Con gái chẳng thích nhận sai

Hay to mồm cãi dù sai rành rành.

Con gái rất thích nói quanh

Tính thì đỏng đảnh làm anh phát buồn.

Con gái lắm chuyện để buôn

Chuyện nhà cũng kể... thật buồn làm sao.

Con gái ra vẻ làm cao

Ta đây xinh đẹp... anh nào xứng đôi.

Con gái... tôi đã nói rồi

Dù hư như vậy nhưng rồi... cũng quen!!

Một thương em trắng như Miên

Hai thương miệng móm có duyên vô cùng

Ba thương ngáo ngáo khùng khùng

Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh

Năm thương 2 má em phình

Sáu thương mắt hí đa tình làm sao

Bảy thương răng tựu hàng rào

Tám thương đôi mắt giận nhau cả ngày

Chín thương nải chuối bàn tay

Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo.

Gái xưa thủ tiết chờ chồng

Gái nay thủ tiết chờ chồng ....theo trai.

Gái xưa dạ một , vâng hai

Gái nay mà bảo là quai cãi liền.

Gái xưa thùy mị thục hiền

Gái nay như mấy con điên ngoài đường.

Gái xưa may vá tỏ tường

Gái nay chỉ biết tìm đường shopping.

Gái xưa mới thật là xinh

Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng

chuồng ".

Gái xưa ăn nói dịu dàng

Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.

Gái xưa vừa gặp đã mê

Gái nay nh́ìn kỹ vẫn chê như thường.

Gái xưa đâu biết trèo tường

Gái nay giận dỗi bỏ nhà theo trai.

Gái xưa làm lụng quen tay

Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi

nhìn...

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections