10 THẦN TƯỢNG CHƠI THỂ THAO "GIỎI NHẤT - TỆ NHẤT" TRONG 10 NHÓM NHẠC

Các thần tượng là những người cũng rất thường xuyên chơi thể thao, thậm chí còn có cả những câu lạc bộ thể thao và những sự kiện thể thao chỉ dành riêng cho các thần tượng. Trong một nhóm có các thần tượng rất giỏi chơi thể thao nhưng cũng có những thần tượng chơi siêu dở tệ. 1. BEAST Chơi thể thao giỏi nhất: Gikwang Chơi thể thao tệ nhất: Yoseob 2. 2PM Chơi thể thao giỏi nhất: Nichkhun Chơi thể thao tệ nhất: Jun.K 3. EXO Chơi thể thao giỏi nhất: Kai Chơi thể thao tệ nhất: Sehun và Chanyeol 4. GOT7 Chơi thể thao giỏi nhất: Jackson Chơi thể thao tệ nhất: BamBam 5. Super Junior Chơi thể thao giỏi nhất: Siwon Chơi thể thao tệ nhất: Ryewook 6. ZE:A Chơi thể thao giỏi nhất: Siwan Chơi thể thao tệ nhất: Kwanghee 7. BTS Chơi thề thao giỏi nhất: Jin Chơi thể thao tệ nhất: V 8. 2AM Chơi thể thao giỏi nhất: Seulong Chơi thể thao tệ nhất: Jokwon 9. INFINITE Chơi thể thao giỏi nhất: Dongwoo Chơi thể thao tệ nhất: L 10. BTOB Chơi thể thao giỏi nhất: Peniel Chơi thể thao tệ nhất: Sungjae

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download