ảnh selfie cực bựa

Tôi quên sao được cuộc chiến từng ngày diễn ra trong xã hội. bao nhiêu người cùng khổ như tôi như em? Lo cho nhu cầu tối thiểu luôn là mối đe doạ . Viễn tượng đói nghèo là bóng ma lớn nhất luôn ám ảnh. Tôi không sợ, không được quyền sợ mà phải nhìn thẳng. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong đời sống tình cảm, trong tất cả các quan hệ luôn có 1 thuộc từ : KINH TẾ

Tôi sẽ không biện hộ vì sao tôi lại tự mang nặng vết thương xã hội, vì sao một ngưòi nghèo khổ và đau khổ lại khóc thương cho những người đau khổ.

m cứ cho đó là bản năng đi. Như một loài khuyển vậy. Em có tranh luận với tôi về giá trị của bản năng như thế nào tôi cũng chấp nhận. Con người mà em, là 1 con vật nhưng bên trong có 1 thiên thần. Có những thiên thần không đủ bù đắp nhưng cũng có thiên thần chịu nhiều thiệt thòi- tôi chưa dùng từ hy sinh- đắng cay nào đó như tôi, như em chẳng hạn

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections