[Cười té ghế] Đôi điều cha dạy con tán gái

Mừng không để đâu cho hết.

Mùa đông này chỉ cần có em chó này thôi, chẳng cần người yêu cũng được.

Khi chàng không muốn bị mỏi vai trên xe khách, đơn giản, chỉ cần "giương lông cánh".

Biến cái thớt thành khay để ly cũng được đấy nhỉ?

Lời khuyên từ đáy lòng ba.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download