Thơ chế vui nhộn

Tình yêu như một sợi dây.

Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.

Tình yêu như một trò chơi.

Hỏi rằng nhân thế mấy người thắng đây?

Tình yêu như chiếc bút chì.

Lâu lâu không vót... tức thì vứt toi.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections