THƠ HÀI VỀ TÌNH YÊU CỰC KHÓ ĐỠ

Định nghĩa hôn =]]

FA lại hoàn FA……………….buồn…..

Nếu mà không lấy được em,

Anh về đóng cửa cài đèn đi tu.

Tu mô cho em tu cùng,

May mà thành phật ở chung một chùa.

Cùng bình luận những vần thơ chế khó đỡ nha mấy bạn!!

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections