[Nhạc Pop] những bài hát làm nên jyj BACK SEAT (JAPANESE VER.) - JYJ

Chúng tôi đã làm khoảng thời gian của Junsu trở nên tuyệt vời và chúng tôi đã có tiếng kêu của chú cá heo như một phần thưởng

Tokyo Dome rộng thật. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của tất cả mọi người (?). Rất nhiều người đã đến ngày hôm nay.

Junsu nói rằng từ bây giờ sẽ là khoảng thời gian của Junsu

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections