IQ của bạn là bao nhiêu?

Theo Binet phân loại IQ trong quần thể người như sau:

140 trở lên Thiên tài

120-140 Rất thông minh

110-120 Thông minh

90-110 Trung bình

80-90 Trí tuệ hơi kém

70-80 Trí tuệ kém

50-70 Dốt nát

25-50 Đần độn

0-25 Ngu

Chỉ số IQ cao nhất toàn cầu không chỉ ở các nước châu  mà lại ở các nước châu Á đó nha.

Chắc là có quy luật nào nhỉ?

GIF

Não bạn đã căng chưa nè?

Comment chứng tỏ mình có chỉ số IQ cao chót vót đi nào !!!

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections