Đố vui bằng thơ (P1)

Tôi đang nằm ở sau hè

Săm Săm anh tới anh đề tôi ra

Rồi anh miết liệt, miết la

Anh làm ướt cả người ta thế này

Là gì?

Chàng thời coi thiếp là ai

Chàng buồn chàng lại đút hoài không tha

Hết buồn chàng lại rút ra

Có ngày chàng đút tới ba bốn lần.

Thiếp thì nổi tiếng cù lần

Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi

Hằng ngày hàng tháng liên hồi

Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang.

Bốn cô trong tỉnh mới ra

Da trắng ngễu nghện đi qua mắt rồng

Vua quan tẩn ngẩn tẩn ngần

Cu ông vươn thẳng như cần câu rô

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections