“Vượt chướng ngại vật” với loạt câu đố IQ khó mà dễ (P3)

Người ta đổ nước vào một beer cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian bao lâu để đổ đầy bình nước.

Chọn 1 câu trả lời đúng:

A: 5 giờ 50 phút

B: 5 giờ 20 phút

C: 5 giờ 40 phút

D: 5 giờ 30 phút

Mười năm nửa tổng số tuổi của Nghĩa, Min và Keo, Thần bằng 100. Sau 7 năm nữa tổng số tuổi của họ bằng bao nhiêu.

Chọn 1 câu trả lời đúng:

A: 92

B: 84

C: 80

D: 88

Chiều nay đồng hồ đeo tay của tôi chạy đúng giờ, sau đó nó bắt đầu chạy chậm 17 phút mỗi giờ cho đến khi cách đây 6 tiếng nó ngừng chạt hoàn toàn. Lúc này nó chỉ thời gian là 14h 52 phút. Vậy bây giờ là mấy giờ.

Chọn 1 câu trả lời đúng:

A: 10 giờ đêm

B: 9 giờ đêm

C: 11 giờ đêm

D: 10h30 đêm

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections