Nên đầu tư gì có hiệu quả với số vốn 30 Triệu?

Mình đang sống ở HCM. Mình muốn đầu tư kinh doanh mà không biết làm gì nữa với số vốn khoảng 30 triệu. Xin cho ý kiến.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections