Quote hay với thú cưng

Không có từ nào có sức mạnh bằng "i love you"

Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là 1 người nhỏ bé. Nhưng đối với 1 người nào đó, bạn sẽ là cả thế giới với họ

Khi sự yên lặng giữ 2 người trở nên thật dễ chịu, là lúc đó bạn đã tìm thấy tình yêu

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections