Những cảnh phim đầu tiên của phim "Faith"

chỉ còn 2 tháng nữa là tới tháng 8. "Faith" ko biết nên dịch thế nào nhỉ? Niềm tin? Lòng Tin? Đức Tin?

Expat living in Seoul. Love spicy food and Korean drama. Sống và làm việc theo pháp mình :>
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections