Mẹo thần kỳ giúp bạn tự chế "máy" gấp áo chỉ trong 3 giây

- Đặt một chiếc áo đã gấp lên 1 mảnh bìa các-tông. Làm dấu kích thước của chiếc áo trên miếng bìa.

- Cắt rời mảnh giấy bìa đã làm dấu, sau đó bạn làm tương tự với những mảnh bìa còn lại.

- Đặt các tấm bìa thành hai hàng, mỗi hàng 3 tấm. Dán băng keo lên các cạnh ngang và dọc của tấm bìa có giáp với một mảnh bìa khác (như ảnh).

GIF

- Để gấp áo, bạn đặt áo vào giữa miếng bìa, sau đó gấp lần lượt 2 cạnh bìa, sau đó đến miếng bìa rời ở dưới là xong.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections