UP10TION's Kuhn trổ tài bắt chước Kim Woo Bin

Rất nhiều thành viên thần tượng đã khoe tài năng bắt chước của họ trên 'Weekly Idol', nhưng Kuhn UP10TION có vẻ là người bắt chước giống nhất. Đó là bởi vì Kuhn đã có thể hoàn toàn bắt chước diễn viên hàng đầu mặt Kim Woo Bin.

Trong buổi phát sóng ngày 13 tháng 1 của đài MBC 'Weekly Idol' , thành viên Kuhn nói , "Tôi sẽ cố gắng để bắt chước khuôn mặt của Kim Woo Bin".

Sunny nói: "Ngay cả khi anh ở lại , tôi vẫn thấy một chút của Kim Woo Bin". Defconn thừa nhận, "Không chỉ có khuôn mặt của mình , mà giọng nói của Kuhn UP10TION nghe có vẻ tương tự như Kim Woo Bin"

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections